mgr Agnieszka Walczuk

 

mgr Agnieszka Walczuk
fizjoterapeuta

Certyfikowany terapeuta NDT BOBATH, Certyfikowany diagnosta i terapeuta metody Integracji Sensorycznej wg. Ayres, diagnosta i fizjoterapeuta pediatryczny, specjalista Metody Tomatisa®
członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutycznego oraz Stowarzyszenia Fizjoterapeutycznego w Polsce

 

 

„dzieci są ze mną, a ja przy nich od początku mojej drogi zawodowej już prawie 12 lat  i wiem, że była to najsłuszniejsza decyzja w moim życiu…” Agnieszka Walczuk

Wykształcenie magisterskie:
Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, fizjoterapia

Kursy, szkolenia:

Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath”
„Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej”
„SI – Sensofizjologiczne podstawy procesów w terapii sensorycznej”      „Terapia manualna w pediatrii”                                                                                            „Metoda Tomatisa®”
„Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych”, (kurs podstawowy)
„Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych” (kurs rozwijający)
„Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej”
„Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”
„Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
„Kolar – DNS – Dynamic Neuromuscular Stabilization”
„PNF- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation”
„Kinesiology Taping”