mgr Justyna Kopocińska-Dzięgowska

mgr Justyna Kopocińska-Dzięgowska
neurologopeda, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

 

 

 

 

 

Wykształcenie podyplomowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, neurologopedia
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, rewalidacja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, oligofrenopedagogika
Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, socjoterapia
Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, resocjalizacja
Uniwersytet, Wrocław, logopedia ogólna

Wykształcenie magisterskie:

Uniwersytet, Wrocław, pedagogika ogólna
Kolegium Nauczycielskie, Jelenia Góra, pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją (licencjat)

Kursy, szkolenia:
„Rozwijanie mowy i myślenia-rozwiązania praktyczne”
„Zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą z autyzmem”
„Planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu”
„Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
„Instruktor terapii zajęciowej”
„Trening umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
„Autyzm – diagnoza i terapia”
„Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych”
„Podstawy organizacji i zarządzania oświatą”