mgr Monika Juchno

  mgr Monika Juchno
  ·         Specjalista SI

·         Pedagog z zakresu edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera

·         Specjalista Metody Makaton

·         Specjalista Sensoplastyki

·         Oligofrenopedagog

Wykształcenie magisterskie:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka