MFDR

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (niem. Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik MFED)

jest metodą diagnostyczną, opracowaną w Centrum Dziecięcym w Monachium, służącą do oceny rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca do trzeciego roku życia, która opiera się na etologicznej metodzie badawczej tzn. obserwacji, analizie i interpretacji zachowania. Analiza obejmuje 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych dziecka w stosunku do wieku ( siadanie, chodzenie, chwytanie, percepcję, mówienie, rozumienie mowy, raczkowanie, rozwój społeczny).

MDFR stanowi bazę w diagnostyce i w przypadku stwierdzenia deficytów rozwoju dziecka, terapeuta poszerza badanie o metody diagnostyczne o charakterze jakościowym, które dodatkowo ocenia tzw. reakcje ułożeniowe i różnicuje je na patologiczne lub prawidłowe. W przypadku nadmiernej liczby reakcji patologicznych dziecko obejmowane jest terapią ruchową, psychologiczną, pedagogiczną , a dzięki wczesnemu  wykryciu zaburzeń rozwoju psychoruchowego wzrasta szansa na szybkie ich wyrównanie. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest również doskonałym narzędziem profilaktycznym, która powinna obejmować nie tylko dzieci z grupy ryzyka ale wszystkie niemowlęta.