mgr Iwona Chorążewska

Iwona Chorążewska

mgr Iwona Chorążewska

Certyfikowany Terapeuta NDT BOBATH

Pracuje na XIII Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dzieci i młodzieży od 0 do lat 18 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.J.Gromkowskiego we Wrocławiu.

Diagnostyka i fizjoterapia pediatryczna. Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – studia skończone z wyróżnieniem, członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutycznego oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Edukacja:

2001 -AWF Wydział Fizjoterapii Wrocław

– kurs „Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath”

– kurs „Terapia manualna w pediatrii”- Łódź

– kurs „Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych”- Łódż – kurs podstawowy

– kurs „Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych”- Wrocław- kurs rozwijający

– kurs „Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej „-Wrocław

– kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”- Kraków, Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

– kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone”-Łódż

– kurs „Kolar – DNS – Dynamic Neuromuscular Stabilization” – Wrocław

– kurs „PNF- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation”- Kraków

– kurs „Kinesiology Taping” – Wrocław

– kurs : „FIRST AID INSTRUCTOR AND AED, CARE FOR CHILDREN, SECONDARY CARE SPECIALTY INSTRUCTOR” – Międzynarodowy kurs z uzyskaniem tytułu Ratownika Przedmedycznego

– 2016 – kurs „TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA SKOLIOZ METODĄ LEHNERT- SCHROTH”

– 2016 – międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka – nowe trendy w diagnostyce i terapii”

– warsztaty -„Zespół górnego otworu klatki piersiowej w aspekcie dysfunkcji kończyny górnej”