mgr Joanna Mikulska

 mgr Joanna Mikulska
LogopedaSpecjalista metody Tomatisa® 

Pedagog specjalny

Od 2006 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju ze spektrum autyzmu. Autorka szkoleń: „Praca z uczniem z Zespołem Aspergera w placówce edukacyjnej”, „Jak komunikować się z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?”, „Stosowana Analiza Behawioralna kontra Metoda Opcji w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu”, „Dziecko z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu w terapii logopedycznej – przegląd metod” dla członków Polskiego Związku Logopedów Oddziału w Łodzi. Współautorka szkoleń: „Jestem taki sam jak Wy” oraz „Jestem autystycznym nastolatkiem – czy można się ze mną dogadać?” zorganizowanych na terenie Navicula Centrum w Łodzi. Autorka serii zeszytów logopedycznych „Logotomy”, „Ćwiczenia kompetencji językowych” oraz pomocy logopedycznych „Pociąg do Sykowa” i „Pociąg do Szumowa”.

Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna – surdopedagogika
Studia podyplomowe: Logopedia

Szkolenia:

 • 2006 – Zaburzenia mowy i komunikacji u osób z autyzmem i innymi zaburzeniami w rozwoju
 • 2007 – Globalna Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0-12 lat
 • 2008 – Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem
 • 2011 – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka a trudnościami w porozumiewaniu się
 • 2011 – Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania
 • 2011 – Jak radzić sobie z trudnymi zrachowaniami u dzieci – metodą Carole Sutton
 • 2012 – Makaton. Program Rozwoju Komunikacji
 • 2012 – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji nieprorozwojowych ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • 2012-2013 – Szkolenie podstawowe PECS
 • 2012 – Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia
 • 2013 – Stymulacja procesów poznawczych warunkujących rozwój mowy
 • 2013- Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • 2013 – Zachowania trudne u osób z autyzmem
 • 2013 – Genetyczne podłoże zaburzeń nierozwojowych u dzieci
 • 2013 – Interakcje – Porozumienie- Dialog
 • 2014 – „Terapia Taktylna” wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • 2014 – Diagnoza preautyzmu
 • 2015 – Szkolenie 1 stopnia metody Tomatisa®
 • 2015 – Szkolenie II stopnia metody Tomatisa®
 • 2015 – Zarys najczęściej spotykanych zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 • 2016 – Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem
 • 2018 – Kurs wprowadzający Johansen IAS®
 • 2018 – Zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • 2019 – Połykanie okiem logopedy – podejście praktyczne
 • 2019 – Połykanie okiem logopedy – Ćwiczenia prawidłowego połykania
 • 2021 – CAPD – centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego