Centrum Rehabilitacji Dzieci REHAMALUCH

Rehamaluch

Witamy Państwa bardzo serdecznie na stronie Centrum Rehabilitacji RehaMaluch w Miłkowie specjalizującego się w wspieraniu leczenia i rehabilitacji niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi. W ramach naszej działalności prowadzimy rehabilitację w formie wizyt oraz organizujemy turnusy rehabilitacyjne z noclegiem.  W terenie Centrum ma również siedzibę założona przez nas Fundacja na rzecz promowania, wspomagania, edukacji, ochrony zdrowia jak również działań terapeutycznych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych.

Naszą ideą jest niesienie kompleksowej pomocy, od diagnozy dziecka, która jest podstawą do opracowania indywidualnego planu rehabilitacji, poprzez odpowiednio dobrane i zastosowane metody terapii, aż do edukacji i wsparcia dla rodziców.

Z serdecznościami dla Państwa i naszych Małych Wielkich Pacjentów,
Agnieszka i Krzysztof Walczuk
oraz Zespół RehaMaluch