PNF – Kabat / Knott

Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie Ruchu (ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

metoda polega na mobilizacji silnych stron oraz umiejętności dziecka do ponownego nauczenia się utraconych funkcji. Terapeuta, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystuje techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji, a rehabilitacja metodą PNF przywraca wzorce ruchowe, takie jak: prawidłowe chodzenie, siadanie, wstawania. W terapii stosowane są również ćwiczenia funkcjonalne na materacu jak nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych mięśni twarzy, języka (oddychania połykania i artykulacji), które pośrednio przyczyniają się do regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego (szczególnie podczas terapii oddechowej oraz oddziaływań w obrębie tułowia i klatki piersiowej).

Wskazania do terapii metodą PNF:
– wady układu kostno-stawowego,
– skolioza nerwowo-mięśniowa,
– zanik mięśni,
– uszkodzenia rdzenia kręgowego lub splotu ramiennego,
– przepuklina oponowo-rdzeniowa,
– mózgowe porażenie dziecięce 

Korzyści z pracy metodą PNF:
– możliwość uzyskania szybkich efektów w terapii z uwagi na bezbolesną i przyjazną dziecku formę pracy wykorzystującą silne odcinki ciała i umiejętności,

– integracja zabiegu z diagnostyką wpływająca na wysoki poziom bezpieczeństwa,
– efektywność i możliwość zastosowania metody na każdym poziomie dysfunkcji,
– niewielkie wymagania sprzętowe i możliwość kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego