Karmienie 1

Karmienie 1

CEL: nauka jedzenia, aktywizacja mięśni odpowiadających za mowę.

  1. Karmienie 1Dziecko w pozycji półsiedzącej.
  2. Pomocne są poduszki, które pozwolą ustalić optymalne nachylenie ciała dziecka i ustabili-zują głowę, wyprostują szyję.
  3. Poduszki znajdują się za plecami siedzącego na krześle dziecka oraz pod udami, tak aby miednica dziecka była niżej niż nóżki, zwłaszcza jeśli dziecko prezentuje silne reakcje wyprostne.


SPOSÓB WYKONANIA

Ułóż swoją lewą rękę na podbródku dziecka, swoje przedramię oprzyj o mostek, lewym kciukiem naciśnij na podbródek, palcem wskazującym utrzymuj głowę na środku, trzecim palcem głaszcz dziecko pod bródką w kierunku do szyi.Prawą ręką umieść pokarm znajdujący się na łyżeczce w buzi dziecka. Delikatnie naciśnij na środek języka. Wyjmij łyżeczkę, kierując ją do góry. Pokarm podawaj w linii środkowej, zwracając uwagę na to, by głowa dziecka nie była za bardzo odgięta do tyłu, by wzrok nie był skierowany w górę bądź w bok.

OCZEKIWANY EFEKT

Efektywne jedzenie. Unikanie reakcji związanych z wygórowanym napięciem mięśniowym. Dbanie o poprawne rozwijanie się i ułożenie ciała dziecka.