Cennik Rehabilitacji Leczniczej

Oferta 2022-23

KONSULTACJE dla dzieci 

Lekarz – rehabilitacja medyczna

45 minut 150 zł

Fizjoterapeuta – certyfikowany terapeuta NDT BOBATH

Logopeda

Oligofrenopedagog,   Terapeuta Pedagogiczny

DIAGNOSTYKA dla dzieci

fizjoterapeutyczna oparta na metodzie:
MFDR (Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa)
(ocena rozwoju dziecka od 1 miesiąca do 3 roku życia)

80-90 minut 180/200 zł
REHABILITACJA dla dzieci

Fizjoterapeutyczna oparta na metodach:
NDT Bobath (Terapia Neurorozwojowa)

DNS (Dynamiczna Stabilizacja Nerwowo-Mięśniowa)- —

PNF Kabat (Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie Ruchu)

SI (Integracja Sensoryczna)                    

RR Sherborne (Metoda Ruchu Rozwijającego)

Terapia Manualna w Pediatrii

Kinesiology Taping (oddziaływanie sensoryczne plastra)

Kinezyterapia (ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą)

45 minut 100 zł (2022)

120 zł (2023)

Masaż (całego ciała lub częściowy)

45-60 minut 100 zł (2022)

120 zł (2023)

Terapia ręki (ćwiczenia i masaż usprawniające kończynę górną)

45-60 minut 100 zł (2022)

120 zł (2023)

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE dla dzieci (I – indywidualne lub G – grupowe min. 3 osoby)

Arteterapia (terapia przez sztukę – mandala, drama oraz inne formy manualne rozwijająco-usprawniająca dla dzieci od 6 lat)

45 minut 100 zł (2022)

120 zł (2023)

Terapia zajęciowa 

45 minut 100 zł (2022)

120 zł (2023)

INNE (podczas turnusów rehabilitacyjnych z noclegiem w Ośrodku RehaMaluch) 

Hipoterapia

45 minut 170 zł.

Instruktor jazdy na nartach (transport, sprzęt, szkolenie, pod opieką rodzica)

45 minut (min.3 lekcje) 170 zł

Wkładki ortopedyczne

dobór i wykonanie wkładek w Centrum.  Zobacz katalog. 60-120 minut 200-350zł