Kontrola głowy i podpór

Kontrola głowy i podpór

CEL: wspomaganie kontroli głowy.

  1. Dziecko leży na brzuchu na twardszym podłożu.
  2. Zastosuj niewielki wałek pod ramiona i klatkę piersiową dziecka oraz jeszcze mniejszy wa- łek pod stawy skokowe, ze zwróceniem uwagi na ułożenie kończyn dolnych – aby nie były w nadmiernym odwiedzeniu oraz by stopy były w pozycji pośredniej, aby nie były ułożone w całkowitym zgięciu podeszwowym (jak baletnica) lub grzbietowym.
  3. Stawy łokciowe dziecka nie powinny napierać na wałek, ponieważ powoduje to układanie ramion w protrakcji.

Kontrola głowy i podpór

OCZEKIWANY EFEKT

Kontrola głowy i podpór. Dbanie o poprawne rozwijanie się i ułożenie stawów. Nauka samo- dzielności.