RR – Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego – Weroniki Sherborne

jest połączeniem ruchu wspomagającego ogólny rozwój fizyczny dziecka z doskonaleniem jego umiejętności społecznych. Metoda wykorzystywana jest w pracy z  dziećmi niepełnosprawnych, w tym ze spektrum Autyzmu, ale równie dobrze sprawdza się w profilaktyce. Ćwiczenia stosowane w terapii pozwalają na poznanie własnego ciała, wzrost poczucia wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa w otoczeniu oraz wspomagają nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, a odpowiedni dobór ćwiczeń i stopniowanie trudności sprzyjają przyswajaniu nowych umiejętności i pewności siebie.

Korzyści z terapii Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne:
– świadomość przestrzeni, działania w niej i własnego ciała,
– rozwój umiejętności interpersonalnych, koncentracji i komunikowania się,
– wzrost poczucia własnej wartości, zaufania do siebie i otoczenia, bezpieczeństwa oraz pewności siebie,
– poczucie wrażliwości i altruizm,
– większa kreatywność.