Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego stworzona przez Weronikę Sherborne wywarła bardzo duży wpływ na kształt współczesnej pedagogiki oraz odpowiada aktualnym potrzebom społecznym.

Unikalne podejście Weroniki Sherborne umożliwiało komunikację, zachęcało do interakcji z innymi, stymulowało wysiłek fizyczny, rozwijało kontakty społeczne wśród dzieci, które nie były ujęte w systemie edukacji ze względu na swoją niepełnosprawność.

Metoda stosowana jest w pracy z dziećmi jako forma wspomagania rozwoju psychomotorycznego oraz budowania umiejętności społecznych, dzieciom niepełnosprawnym służy jako forma terapii, w pracy z dorosłymi wykorzystywana jest jako forma profilaktyki oraz terapii.

Korzyści jaki daje uczestnikom Metoda RR w. Sherborne:

– świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej,

– rozwój umiejętności koncentracji uwagi oraz umiejętności interpersonalnych,

– wzbogacenie umiejętności komunikowania się,

– wzrost poczucia w własnej wartości oraz pewności siebie,

– zaufanie do innych i siebie,

– altruizm i wrażliwość,

– bezpieczeństwo emocjonalne,

– kreatywność.