Kinesiology Taping

jest metodą łączącą elementy medycyny konwencjonalnej i wschodniej gdzie nie leczy się objawów choroby lecz szuka źródła przyczyny. Metoda pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez sensoryczne działanie naklejonego, w odpowiednim miejscu, plastra, który nie tylko poprawia lokalne funkcjonowanie i wpływa na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu) ale również mobilizuje organizm do samo leczenia.

W terapii są wykorzystywane plastry k-active tape zbliżone do parametrów właściwości ludzkiej skóry, które aplikuje się po badaniu i ocenie układu mięśniowo-powieziowego pacjenta. Kinesiology Taping nie jest oparty na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń lecz wymaga szerokiej wiedzy medycznej i umiejętności fizjoterapeuty.

Korzyści w stosowaniu Kinesiology Taping:
– działanie plastra nie tylko podczas sesji terapeutycznej lecz przez cały czas po aplikacji przez 24 godziny na dobę,
– efekty poprawy funkcji są odczuwalne bezpośrednio po naklejeniu plastra i utrzymują się również po jego zdjęciu,
– nie ma przeciwwskazań  w aplikacji plastrów przy jednoczesnym stosowaniu innych terapii,
– jest dobrze tolerowany przez pacjentów