Specjaliści

 • Lekarz medycyny – specjalista rehabilitacji medycznej
 • Terapeuta NDT Bobath
 • Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej
 • Logopeda
 • Specjalista metody Tomatisa®
 • Terapia Ręki
 • Sensoplastyka®
 • Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju
 • TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
 • Oligofrenopedagog
 • Terapia manualna
 • Psychologia

Turnusy rehabilitacyjne dla młodzieży Karpacz