Współpracujące oraz wspierające finansowo Instytucje

Fundacja współpracuje z innym fundacjami oraz w ramach umów WWR z poradniami, przedszkolami i szkołami.  W ramach umów SUO (Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze) centrum współpracuje z Jelenią Górą oraz większością gmin południowej części Powiatu Karkonoskiego.