DNS Kolar

Dynamiczna Stabilizacja Nerwowo-Mięśniowa (ang. Dynamic Neuromuscular Stabilization)

twórcą metody jest profesor Pavel Kolar, blisko współpracujący z wielkimi mistrzami w dziedzinie rehabilitacji – m.in. z prof. Karel Levit, Vaclav Vojta czy Vladimir Janda.
Metoda stosowana w fizjoterapii niemowląt, dzieci i dorosłych, która polega na ćwiczeniach służących optymalizacji rozłożenia sił wewnętrznych mięśni mających wpływ na poszczególne odcinki kręgosłupa oraz stawy, które przekładają się na ruch i jego wydajność. DNS opiera się na zasadach kinezjologii rozwojowej i ontogenezy, a ocena pacjenta polega na porównaniu jego wzorców motorycznych z wzorcami prezentowanymi przez zdrowe dziecko.

Zastosowanie metody DNS:
– w pediatrii (np. porażenie mózgowe, skoliozy, wady postawy, zwichnięcie stawów biodrowych, kręcz karku itp.)

– w zaburzeniach układu ruchu u pacjentów neurologicznych (np. po udarach, ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona itp.)
– w leczeniu ortopedycznym (np. schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego/kolanowego, w zapaleniu nadkłykcia tzw. łokieć tenisisty)
– w sporcie wyczynowym

DNS to całościowa strategia, oparta na właściwym zrozumieniu neurofizjologicznych zasad odruchowej lokomocji. Metoda zakłada, że rozwój struktur anatomicznych jest ściśle związany z rozwojem funkcji motorycznych, obejmujących wszystkie układy zmysłowe (wzrok, słuch, układ przedsionkowy, czucie głębokie,  obszar twarzowo-czaszkowy) i jeśli jeden mięsień nie działa prawidłowo, zaburzona jest stabilizacja całego ciała. Celem terapii jest przywrócenie tej stabilizacji dzięki odpowiednim ćwiczeniom.