mgr Agnieszka Walczuk

mgr Agnieszka Walczuk

Fizjoterapeuta 

Certyfikowany terapeuta NDT BOBATH

Diagnosta i terapeuta met. Integracji Sensorycznej wg. Ayres

Diagnosta i fizjoterapeuta pediatryczny dzieci i niemowląt

Metody Tomatisa®

Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutycznego oraz Stowarzyszenia Fizjoterapeutycznego w Polsce

„dzieci są ze mną, a ja przy nich od początku mojej drogi zawodowej już prawie 12 lat  i wiem, że była to najsłuszniejsza decyzja w moim życiu…” Agnieszka Walczuk

Wykształcenie magisterskie:
Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, fizjoterapia

Kursy, szkolenia:

 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath
 • Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej
  SI – Sensofizjologiczne podstawy procesów w terapii sensorycznej
 • Gipsowanie Seryjne Pacjentów ze Spastycznością – Royal Hospital for Neuro-disability
 • Terapia manualna w pediatrii
 • Metoda Tomatisa® poziom I
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych, (kurs podstawowy)
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych (kurs rozwijający)
 • Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Kolar – DNS – Dynamic Neuromuscular Stabilization
 • PNF– Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • Kinesiology Taping