Fundacja RehaMaluch

Statut Fundacji RehaMaluch

Sprawozdania Fundacji RehaMaluch

Cele Fundacji RehaMaluch

1. Prowadzenie, promowanie i wspomaganie wszelkich działań badawczych, diagnostycznych i terapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży bez względu na wiek oraz osób pełnoletnich zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych,
2. Prowadzenie, promowanie i wspomaganie wszelkich działań leczniczych, w tym rehabilitacji i fizjoterapii dzieci i młodzieży bez względu na wiek oraz osób pełnoletnich zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych,
3. Prowadzenie, promowanie i wspomaganie wszelkich działań edukacyjnych w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii oraz rozpowszechnianie tej wiedzy we wszelkich dostępnych formach, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, konferencji oraz sympozjów naukowych,
4. Prowadzenie, promowanie i wspomaganie wszelkich działań edukacyjnych oraz wychowawczych dzieci i młodzieży bez względu na wiek oraz osób pełnoletnich zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych,
5. Prowadzenie, promowanie i wspomaganie wszelkiej działalności dotyczącej przedszkoli, punktów przedszkolnych i żłobków, w tym dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych,
6. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom wykluczonym społecznie, dysfunkcyjnym, niepełnosprawnym i defaworyzowanym oraz ich rodzinom,
7. Ochronę i promocję zdrowia oraz wsparcie materialne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych, w szczególności poprzez umożliwienie tym osobom korzystania z wszystkich światowych osiągnięć w dziedzinie rehabilitacji i fizjoterapii.