Wskazania do konsultacji, diagnozy, terapii, rehabilitacji

Wskazania do konsultacji, diagnozy, terapii, rehabilitacji w przypadku niemowląt i dzieci:
Zaburzeń napięcia mięśni (dziecko zbyt wiotkie, spastyczne)
– Zaburzeń rozwoju ruchowego
– Asymetrii czaszki
– Problemów rozwojowych wcześniaków
– Problemów neurologicznych
– Opóźnień rozwoju psychoruchowego
– Asymetrii ułożeniowej
– Nieprawidłowego napięcia mięśniowego
– Schorzeń neurologicznych
– Chorób nerwowo – mięśniowych
– Zespołów genetycznych
– Schorzeń ortopedycznych, skolioz i wad postawy
– Zaburzeń o podłożu psychologicznym i behawioralnym
Nauka prawidłowej pielęgnacji, karmienia i stymulacji rozwoju mowy dziecka

Wskazania do konsultacji, diagnostyki, terapii, rehabilitacji dzieci powtarzających ten sam wzorzec ruchowy:
– Niefiksującymi wzroku
– Z wadami rozwojowymi
– Z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi
– Problemami ze splotem barku
– Z zaburzeniami karmienia, ssania, połykania
– Z problemami neurologicznymi w zakresie karmienia, żucia, połyku