NDT Bobath

Terapia Neurorozwojowa (ang. Neuro-Developmental Treatment)
 

terapia może być stosowana z wielkim powodzeniem u wcześniaków, niemowląt, ale również u dzieci starszych, jest szczególnie ukierunkowana na pacjentów z zaburzeniami centralnego układu nerwowego , ale również dysfunkcjami ortopedycznymi oraz genetycznymi i ma na celu normalizację napięcia mięśni, które są odpowiedzialne za prawidłową postawę oraz wzorzec ruchowy. Metoda NDT – Bobath polega na obniżaniu napięcia wzmożonego oraz podwyższaniu obniżonego, wyzwalaniu, wspomaganiu oraz prowadzeniu ruchu w formie najbardziej zbliżonego do prawidłowego, hamowaniu odruchów nieprawidłowych oraz utrwalaniu zdobytych umiejętności w czynnościach dnia codziennego.

Ćwiczenia:
angażowane są nie tylko kończyny, ale  całe ciało dziecka co pozwala na dynamiczną aktywizację przez dostarczenie wielu doznań czuciowych i ruchowych. Terapeuta prowadzi zajęcia w taki sposób aby zapewnić bezstresowy, maksymalny i aktywny udział dziecka w ćwiczeniach przy jednoczesnej kontroli jakości ruchu oraz eliminacji ruchów wykonywanych nieprawidłowo.

Zastosowanie metody NDT – Bobath:
– w uszkodzeniach centralnego układu nerwowego,

– w zaburzeniach koordynacji psychoruchowej i napięciach mięśniowych
– w asymetrii ułożeniowej,
– w kręczu szyi (mięśniowym lub neurologicznym),
– u wcześniaków, dzieci obciążonych genetycznie oraz z problemami ortopedycznymi