Integracja sensoryczna

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna (SI) jest naturalnym procesem neurologicznym, w którym mózg porządkuje dochodzące z otoczenia informacje sensoryczne, co pozwala na to by jednostka funkcjonowała skutecznie w swoim otoczeniu. Informacje sensoryczne są postrzegane, organizowane, przetwarzane i interpretowane. W taki sposób informacja sensoryczna staje się znacząca i możliwa do wykorzystania przez daną osobę. Wykorzystanie to może przejawiać się w percepcji lub postrzeganiu ciała i otoczenia, ale także w dostosowaniu zachowania, bądź procesie uczenia się. Integracja sensoryczna ma miejsce w każdej części centralnego układu nerwowego tak aby jednostka mogła radzić sobie w otaczającym ją środowisku w sposób rozsądny i emocjonalnie satysfakcjonujący.

Terapia integracji sensorycznej zgodnie z systemem Ayres SIAT® jest metodą terapeutyczną wykorzystywaną w pediatrii.W wieku niemowlęcym

Przeważnie “dziecko trudne” z zauważalnymi kłopotami ze snem, piciem, karmieniem, tzw. “dziecko rozregulowane”

Albo zauważalnie spokojne albo bardzo niespokojne dzieci, przez które rodzice spędzają bezsenne noce, tzw. „płaczące dzieci”

W wieku przedszkolnym

Oprócz nadaktywności lub hypoaktywności:

– Odstają w rozwoju umiejętności motorycznych

– Zaburzenia postawy

– Problem z koordynacją, niezgrabność ruchów

– Zaburzenia w rozwoju mowy

– Zaburzenia małej motoryki

– Problemy społeczno-emicjonalne takie jak przesadny lęk, agresja lub wycofanie

– Brak wzrokowej percepcji przestrzeni, w konsekwencji dziecko często na coś wpada i upada.

– Dzieci różnią się od swoich rówieśników

W wieku szkolnym

Oprócz nadaktywności lub hypoaktywności :

– Współwystępują trudności szkolne

– Brak pewności siebie

– Problemy społeczne

– Dziecko nie potrafi oddzielić rzeczy nieważnych od tych istotnych

– Trudności ze skupieniem uwagi

– Słaba chłonność umysłu

– Moczenie nocne

Integracja sensoryczna