SI

Integracja Sensoryczna (ang. Sensory Integration)  

metoda z wielkim sukcesem wykorzystywana w pediatrii, gdyż jest znakomitą zabawą, podczas której dostarczane są dziecku potrzebne bodźce wpływające na prawidłowy rozwój ośrodka układu nerwowego poprzez zmysły (smak, węch, słuch, wzrok, dotyk). W trakcie terapii wykorzystywane są pomoce i specjalistyczny sprzęt do stymulacji systemów zmysłowych. SI jest naturalnym procesem neurologicznym, w którym mózg porządkuje dochodzące z otoczenia informacje sensoryczne (postrzega, organizuje, przetwarza i interpretuje), tak aby stały się  znaczące i możliwe do wykorzystania w percepcji, postrzeganiu ciała, otoczenia, adekwatnym zachowaniu lub np. procesie uczenia się.

Szczególne możliwe symptomy braku Integracji Sensorycznej w wieku niemowlęcym:
– kłopoty ze snem, karmieniem, piciem tzw. “dziecko trudne, rozregulowane, płaczące”,
– dzieci nadwyraz spokojne lub niespokojne

Szczególne możliwe symptomy braku Integracji Sensorycznej w wieku przedszkolnym:
– niski rozwój umiejętności motorycznych,
– zaburzenia postawy, motoryki małej, rozwoju mowy,
– problem z koordynacją, niezgrabnością ruchów, społeczno-emicjonalny (przesadny lęk, agresja, wycofanie)
– brak wzrokowej percepcji przestrzeni (dziecko często na coś wpada, potyka się, upada),
– znaczne różnice w stosunku do rówieśników

Szczególne możliwe symptomy braku Integracji Sensorycznej w wieku szkolnym:
trudności szkolne (skupienie uwagi, umiejętność zapamiętywania, uczenia się)
– brak pewności siebie oraz umiejętności oddzielenia rzeczy istotnych od nieważnych,
– problemy społeczne,
– moczenie nocne