Regulamin

Wysyłając zgłoszenie akceptuję regulamin. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla uczestników szkoleń.