Rehabilitacja NDT Bobath Karpacz

Rehabilitacja NDT Bobath Karpacz

Metoda NDT Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju. Główne zasady usprawniania według koncepcji

NDT Bobath obejmują:

– wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,

– hamowanie nieprawidłowych odruchów

– wyzwalanie , wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych ruchów.

– wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. W usprawnianiu baczną uwagę zwraca się na jakość ruchu, dlatego celem usprawniania jest zawsze osiągnięcie ruchu możliwie najlepszej jakości.

Odpowiednio wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie czy zabawa z dzieckiem z jednej strony przygotowują do zabiegów terapeutycznych, a z drugiej utrwalają ich efekty pozwalając na optymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka.

Wskazania do terapii:

– uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,

– asymetria ułożeniowa,

– kręcz szyi pochodzenia neurologicznego lub mięśniowego,

– zaburzenia koordynacji psychoruchowej,

– zaburzenia napięcia mięśniowego,

– dzieci przedwcześnie urodzone,

– dzieci obciążone zespołami genetycznymi,

– problemy ortopedyczne

Rehabilitacja NDT Bobath Karpacz