mgr Małgorzata Mariańska

mgr Małgorzata Mariańska

Logopeda

Terapeuta Miofunkcjonalny

Oligofrenopedagog

Fizjoterapeuta

Wykształcenie podyplomowe:

 • Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Spektrum autyzmu, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia
  rozwojowe – diagnoza i terapia
 • Logopedia, Terapia Miofunkcjonalna

Wykształcenie magisterskie:

 • Fizjoterapia

Kursy, szkolenia certyfikowane:

 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych
 • PNF Basic
 • PNF w pediatrii
 • Kurs Instruktorski Dziecięcego Masażu Shantala wg. Metodyki
 • Holenderskiej Organizacji Shantala: Kurs Instruktorski Masażu relaksacyjnego dla dorosłych Shantala Body Touch
 • Trening umiejętności społecznych
 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole
 • Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeuty.
 • Wybiórczość pokarmowa.
  Masaż logopedyczny dziecka od podstaw.
 • Podstawy anatomii dla logopedów. Mięśnie głowy i szyi.
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy.
 • Samogłoski w pracy logopedy.
 • Migdałki w praktyce logopedycznej.
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym.
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego i ich skutki dla mowy.