Sensoplastyka

Sensoplastyka® jest metodą i marką stworzoną przez Izabelę Annę Stefańską.
Sensoplastyka®, czyli edukacja sensoryczno-plastyczna, to nowatorskie zajęcia stworzone specjalnie dla młodych umysłów. Celem tych zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych
poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu
coachingowym.
Na zajęciach Sensoplastyka® wykorzystywanym materiałami sensorycznymi są tylko i wyłącznie w 100% bezpieczne produkty spożywcze. Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia dla dzieci i dorosłych w każdym wieku.
Sensoplastyka® to zajęcia plastyczne, w których biorą udział wszystkie zmysły i doskonale sprawdzają się z naszymi zajęciami Integracji Sensorycznej.