Trójpłaszczyznowa terapia skolioz metodą Lehnert – Schroth

Trójpłaszczyznowa terapia skolioz metodą Lehnert – Schroth

Metoda Lehnert – Schroth jest to jedna z najskuteczniejszych metod stosowanych w leczeniu skolioz, tzw. wewnętrzna korekcja.

Jest to ortopedyczno-oddechowy system polegający na stosowaniu ćwiczeń w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. W korekcji skolioz, kifoskolioz i lordoskolioz wykonuje się ćwiczenia asymetryczne, a w korekcji odchyleń w płaszczyźnie strzałkowej (kifoza, lordoza) – symetryczne. Ćwiczenia powinny być wykonywane systematycznie i z dużą intensywnością. Skuteczne są nawet u ludzi dorosłych.

W metodzie wyróżnia się następujące ćwiczenia: wentylacyjne, mobilizacyjne, kształtujące (formujące), rozciągające-siłowe, elongacyjne (w zwisach).

Metoda opracowana przez Katharinę Schroth (1894-1985), a następnie rozwinięta przez jej córkę Christę Lehnert-Schroth i Hansa Rudolfa Weissa. Jest to jedna z metod zachowawczego leczenia skolioz polegająca na trójwymiarowej korekcji skolioz w połączeniu z tzw. ortopedyczno-oddechowym systemem wg Lehnet-Schroth.

U pacjentów ze skoliozą występuje asymetryczny wzorzec oddychania, który zależy od stopnia deformacji klatki piersiowej. Przy takim asymetrycznym oddechu siła pchnięcia żebra na krąg działa jednostronnie i pogłębia rotację tego kręgu. Również przepona „pracuje” na korzyść skoliozy. W efekcie każdy oddech działa pogłębiająco na wadę, gdyż wpycha wdychane powietrze w skoliotycznie poszerzone części klatki piersiowej i tylko te części pracują prawidłowo.

Terapia oddechowa systemem Lehnert-Schroth (dreh-winkel-atmung) to „ortopedyczno-oddechowy” system ćwiczeń połączony z równoczesną trójwymiarową korekcją skoliozy. Ćwiczenia oddechowe polegają na świadomym kierowaniu wdechu w określoną partię płuc, przez co następuje korekcja od wewnątrz. W ćwiczeniach korygujących, określanych też nazwą „oddychanie obrotowo-kątowe”, wdech połączony jest z odpowiednimi ruchami, których kierunek związany jest z lokalizacją wady. Jest to świadomy akt polegający na tym, że ćwiczący sam kieruje wdychane powietrze we właściwą stronę.

Metoda Schroth ma wielu zwolenników, głównie w krajach Europy Zachodniej, Warto dodać, że sama K. Schroth cierpiała na skoliozę, z której leczona była za pomocą ciężkich gorsetów – dopóki nie opracowała własnej metody przeciwdziałania temu popularnemu schorzeniu.