Ogólne warunki rezerwacji w Centrum Rehabilitacji RehaMaluch

Centrum Rehabilitacji RehaMaluch w Miłkowie wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu ogólnych warunków rezerwacji, które służyć mają określeniu zasad dokonania rezerwacji, warunków płatności, warunków rezygnacji z pobytu.

Pozostałe zasady pobytu w Centrum, rodzaj świadczonych usług,  jak również prawa i obowiązki Gości zawarte są w Regulaminie pobytu w Centrum Rehabilitacji RehaMaluch.

Dokonanie rezerwacji

 1. Zapytanie o pobyt i przedstawiona oferta cenowa przez Centrum ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Centrum nie gwarantuje wolnych pokoi w wybranym terminie.
 2. Rezerwacja następuje z chwilą dokonania rezerwacji przez Gościa (mailem lub telefonicznie) i pisemnego potwierdzenia rezerwacji ze strony Centrum lub ośrodka Dom z Bali na wskazany przez Gościa adres e-mail oraz wpłaty zadatku w ustalonej wysokości, w określonym terminie, na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z przyjęciem ogólnych warunków rezerwacji w Centrum Rehabilitacji RehaMaluch

Warunki płatności

 1. Ceny Centrum są umowne, obejmują podatek od towarów i usług oraz opłatę klimatyczną.
 2. Wpłaty za pobyt mogą być dokonywane przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w Centrum.
 3. Przy dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązuje się do wpłaty na rzecz pobytu w Centrum zadatku w wysokości 500 zł wartości pobytu.
 4. Pozostałą kwotę za pobyt, Gość jest zobowiązany wpłacić w dniu przyjazdu do Centrum gotówką lub przelewem lub za pośrednictwem swojej Fundacji.
 5. Centrum zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Gościa, którego wpłaty za pobyt nie zostaną uregulowane w ustalonych terminach.
 6. W przypadku niezgłoszenia się w Centrum w terminie zgodnym z potwierdzeniem rezerwacji i nie zgłoszenia faktu opóźnionego przyjazdu do właściciela Centrum , rezerwacja pokoju obowiązuje do godziny 15-tej dnia następnego od rezerwowanej daty pobytu, a Centrum zatrzymuje kwotę wpłaconego zadatku.
 7. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w każdym czasie przed jego rozpoczęciem w wypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym z przyczyn niezależnych od Centrum. W tym wypadku Centrum zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności.

Rezygnacja z pobytu

 1. Rezygnacja z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia. (np. email z potwierdzeniem zwrotnym).
 2. W przypadku rezygnacji z pobytu w Centrum, Centrum nie zwraca wniesionej przez rezerwującego zadatku, lecz jeżeli uzasadniona nieobecność wynika z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych zwolnieniem lekarskim, istnieje możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty do 12 miesięcy w innym terminie.
 3. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, nie podlega zwrotowi koszt turnusu.  
 4. Centrum dopuszcza bezpłatną możliwość przesunięcia terminu dokonanej rezerwacji, wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w Centrum Rehabilitacji RehaMaluch w żądanym terminie.

Właściciele Centrum Rehabilitacji RehaMaluch