mgr Magdalena Korkuś

 mgr Magdalena Korkuś
Pedagog Specjalny – Rehabilitacja Społeczna Specjalizacja w wychowaniu przedszkolnym/wczesnoszkolnymTrening Umiejętności Społecznych

Wykształcenie magisterskie:
Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny

Szkolenia:
Sensoplastyka®