Ogólne warunki rezerwacji w Agroturystyce Dom z Bali

Agroturystyka Dom z Bali w Miłkowie wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu ogólnych warunków rezerwacji, które służyć mają określeniu zasad dokonania rezerwacji, warunków płatności, warunków rezygnacji z pobytu.

Pozostałe zasady pobytu w Agroturystyce, rodzaj świadczonych usług, jak również prawa i obowiązki Gości zawarte są w Regulaminie pobytu w Agroturystyce.

Dokonanie rezerwacji

 1. Zapytanie o pobyt i przedstawiona oferta cenowa przez Agroturystykę ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Agroturystyka nie gwarantuje wolnych pokoi w wybranym terminie.
 2. Rezerwacja następuje z chwilą dokonania rezerwacji przez Gościa (mailem lub telefonicznie) i pisemnego potwierdzenia rezerwacji ze strony Agroturystyki na wskazany przez Gościa adres e-mail oraz wpłaty zadatku w ustalonej wysokości, w określonym terminie, na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z przyjęciem ogólnych warunków rezerwacji w Agroturystyce Dom z Bali

Warunki płatności

 1. Ceny Agroturystyki są umowne, zwolnione są z podatku od towarów i usług i zawierają opłatę klimatyczną.
 2. Wpłaty za pobyt mogą być dokonywane przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w Agroturystyce.
 3. Przy dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązuje się do wpłaty na rzecz pobytu w Agroturystyce zadatku w wysokości 30% wartości pobytu.
 4. Pozostałą kwotę za pobyt w wysokości 70% Gość jest zobowiązany wpłacić w dniu przyjazdu do Agroturystyki gotówką lub przelewem.
 5. Agroturystyka zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Gościa, którego wpłaty za pobyt nie zostaną uregulowane w ustalonych terminach.
 6. W przypadku niezgłoszenia się w Agroturystyce w terminie zgodnym z potwierdzeniem rezerwacji i nie zgłoszenia faktu opóźnionego przyjazdu do właściciela Agroturystyki , rezerwacja pokoju obowiązuje do godziny 15-tej dnia następnego od rezerwowanej daty pobytu, a Agroturystykę zatrzymuje kwotę 30% wpłaconego zadatku.
 7. Agroturystykę zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w każdym czasie przed jego rozpoczęciem w wypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym z przyczyn niezależnych od Agroturystyki. W tym wypadku Agroturystyka zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności.

Rezygnacja z pobytu

 1. Rezygnacja z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia.
 2. W przypadku rezygnacji z pobytu w Agroturystyce Dom z Bali na min. 60 dni przed datą rozpoczęcia pobytu w Agroturystyce, Agroturystyka zwraca całą wniesioną przez rezerwującego wpłatę.
 3. W przypadku rezygnacji z pobytu na min. 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu w Agroturystyce, Agroturystyka nie zwraca wniesionej przez rezerwującego wpłaty, lecz istnieje możliwość wykorzystania tej kwoty do 6 miesięcy w innym terminie.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym pobytem zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, zwrotowi podlega wyłącznie 30% kwoty rezerwacji za każdy dzień z którego zrezygnowano.
 6. Pakiety pobytowe, w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, nie podlegają zwrotowi kosztów z powodu rezygnacji.
 7. Agroturystykę dopuszcza bezpłatną możliwość przesunięcia terminu dokonanej rezerwacji, wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w Agroturystyce w żądanym terminie.

Właściciele Agroturystyki Dom z Bali